Joseef (Jozef) יוסף

1544 V.D.G.J      Joseef wordt slaaf in Egypte

Het verhaal van Joseef is te vinden in het boek Bereeshiet (Genesis) vanaf hoofdstuk  37 – 50. De geschiedenis van Joseef is onderdeel van het algemene verhaal van de afdaling van de Israëlieten naar Egypte. De ontwikkeling van geliefde zoon van Jaakov naar onderkoning van Egypte. Het is een van de uitgebreide vertellingen van de Thora.

Het dramatische verhaal omvat vier wekelijkse Thora-gedeelten (Vajeeshev, Mikeetz, Vajigash en Vajechi).

In het huis van zijn vader is hij de favoriete zoon: “Israël (een andere naam voor Jaakov) hield meer van Joseef dan van al zijn zonen omdat hij een kind van zijn ouderdom was” ( 37:3). Joseef heeft ook deze status omdat hij het oudste kind is van Jaakovs favoriete overleden vrouw Racheel.

Jaakov maakt voor hem de beroemde ‘ketonet passim’, een gekleurd kledingstuk . Deze voorkeursbehandeling van Jaakov wekt veel jaloezie op bij de 10 oudere broers van Joseef.

Joseef vertelt zijn familie over twee dromen die hij had, de eerste waarin 11 tarweschoven voor de hem buigen en een tweede droom waarin de zon, de maan en 11 sterren ook voor hem buigen. Joseef verklaart zijn dromen en zei dat hij op een dag over zijn familie zal heersen ( 37:5-11).

Uiteindelijk gedragen de broers naar hun emoties. Toen ze de ‘dromer’ zagen naderen tijdens een herderstocht gooiden zij hem in een lege diepe bron. De broers verkopen hem aan de Midjanieten die hem op hun beurt verkopen aan een Ismaëlitische karavaan die op weg was naar Egypte. De broers verscheuren de speciale jas van Joseef en dopen het in geitenbloed en brachten het naar Jaakov als bewijs van de dood van zijn zoon.

Het leven van Joseef in Egypte

De Ismaëlitische handelaren verkopen hem als slaaf aan Potifar, een rijke Egyptische koopman. Joseef doet het goed bij Potifar, maar  Potifars vrouw probeert hem te verleiden. Als haar pogingen mislukken beschuldigt ze Joseef waardoor hij in de gevangenis beland.

Ook in de gevangenis is G’d met Jozef ( 39:21). Zijn medegevangenen de voormalige wijnschenker van de Farao en de voormalige bakker dromen allebei, maar weten niet wat de betekenis is van hun dromen. Joseef heeft de dromen verklaard en die zijn helemaal uitgekomen. Hij voorspelt dat de wijnschenker binnen drie dagen zal worden vrijgesproken en weer in dienst van de Farao zal worden gesteld en de bakker ter dood wordt gebracht.

Hij vraagt de butler hem te herinneren zodra hij weer in dienst van de Farao is, maar de butler komt zijn belofte pas twee jaar later na.

Joseef wordt uit de gevangenis gehaald om de dromen van Farao te interpreteren. De eerste droom waarin zeven zieke koeien zeven gezonde koeien opeten en de tweede droom waarin zeven zieke korenaren zeven mooie korenaren verslinden.

Hij zegt tegen Farao: “Er komen zeven jaren van grote overvloed over Egypte. Dan zullen er zeven jaren van hongersnood aanbreken” (41:25-30). Met deze kennis in de hand bereidt Farao Egypte voor op hongersnood. Jozef wordt op 30-jarige leeftijd aangesteld als onderkoning van Egypte.

Hereniging en overlijden

Door de hongersnood stuurt Jaakov zijn zonen naar Egypte om graan te kopen. Joseef ontdekt dat zijn broers  naar Egypte zijn gekomen na twintig jaar nadat zijn broers hem als slaaf verkocht hebben. Joseef verbergt zijn identiteit en stelt zijn broers op de proef. Hij sluit zijn broer Shimon op totdat de andere broers met Benjamin terugkeren (Bereesjiet 42:33-34).

Jaakov aarzelt om Benjamin zijn jongste kind van Rachel te sturen, maar hij geeft uiteindelijk toe. Pas bij het zien van Benjamin openbaart Joseef zichzelf aan zijn broers, vergeeft hen en brengt de hele familie naar Egypte.

Hij werd 110 jaar oud. Voordat hij sterft, laat Joseef zijn kinderen beloven dat wanneer de Israëlieten uiteindelijk Egypte verlaten ze zijn stoffelijk overschot zullen meenemen. In het verhaal van de uittocht van Egypte Sjemot (Exodus (13:19) neemt Mosje de het gezalfde lichaam van Jozef mee.

Gerelateerde berichten

Reageer


15 + 3 =